Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollida en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les Següents dades: l’empresa titular de domini web es nusgràfic, amb domicili a aquests efectes a Tortosa 43500 – Tarragona. Correu electrònic de contacte: cinta@nusgrafic.com del lloc web.

 

2. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal de nusgràfic atribueix la condicions d’USUARI, que accepta, des DIT accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicación independentment de les Condicions Generals de Contractació que en super cas resulten d’Obligat compliment.

 

3. ÚS DEL PORTAL

nusgrafic.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a nusgràfic o en sobre llicenciants als quals l’USUARI puc tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com consecuència d’aquest registre, a l’USUARI se li puede proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a acer un ús diligent i confidencial de la MATEIXA. L’usuari es va comprometre a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussions o grups de notícies) que nusgràfic ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i làgics de nusgrafic, de sobre proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, en aquest cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular la missatgeria. nusgràfic es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al super Judici, no resultaran adequats per super publicació. En qualsevol cas, nusgràfic no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

Nusgràfic compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desarrollo de la Llei Orgànica i demà normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per Això, al costat de cada formulari de recaptar de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari puc sol·licitar a cinta@nusgrafic.com, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del Tractament de sobre dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la POSSIBILITAT d’exercitar sobre Drets d’accés, rectificacions, cancel·lació o oposició, la finalitat del Tractament i les comunicacions de dades a tercers en super cas.
Així mateix, nusgràfic informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà sumi Consentiment al tractament de su correu electrònic amb fines comercials en cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Nusgràfic per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial desu pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de nusgràfic o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de nusgràfic. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de nusgràfic. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de nusgràfic.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Nusgràfic no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
 

7. MODIFICACIONS

Nusgràfic es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, pudiendocambiar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.
 

8. ENLLAÇOS

En el cas que en nusgrafic.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, nusgràfic no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas nusgràfic assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Nusgràfic es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.
 

10.GENERALITATS

Nusgràfic perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Nusgràfic podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.
 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre nusgràfic i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tortosa.

contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol consulta i vols contactar amb nosaltres, estarem encantades d’escoltar-te i ajudar-te!

EMAIL

cinta@nusgrafic.com

TELÈFON / WHATSAPP

606 696 270