Què és DeciDE?

DeciDE és una app per a professionals i estudis de disseny gràfic de tot Espanya que permet el càlcul de sous i pressupostos. La informació esta basada en una enquesta dinàmica feta per més de 100 professionals. Els creadors d’aquesta app han creat DeciDE per ajudar a omplir el buit que hi ha en la manca de regulació de la professió.

DeciDE - App que genera pressupostos i consulta sous de disseny gràfic

Que podrem fer?

  • Calcular pressupostos: Genera pressupostos que són calculats en funció del teu client, de la mida del teu estudi i la teva comunitat. A més a més podreu guardar, modificar i enviar aquests pressupostos.
  • Consultar els sous: Podreu consultar quin és el sou mitjà d’una categoria professional, depenent de la teva especialitat i del tipus d’estudi en el que vulguis treballar. També podreu conèixer els tipus de contracte més habituals.

Com funciona?

Es totalment gratuït el servei i l’aplicació. De manera regular haureu de contestar algunes preguntes per aportar informació a l’enquesta. Les aportacions no s’incorporaran de manera immediata a la base de dades, primer es qualificara la informació per valorar la seva veracitat. Podreu fer consultes, per tal de fer créixer la quantitat d’informació i garantir la qualitat de l’App. En tot moment podreu validar o modificar la informació de les vostres consultes. Aquesta App sortira al mercat amb una enquesta feta a més de 500 professionals freelance, assalariats i estudis de tota Espanya. Aquesta mostra permet un càlcul de sous i pressupostos amb només un ± 5% d’error. L’aplicació disposa dels últims estàndards de seguretat, per tal de donar seguretat als usuaris.

[tw_video insert_type=”type_embed” video_m4v=”” video_thumb=””][/tw_video]

Más artículos